các tin khác

placeholder image

Nữ là XX, nam là XY, nhưng tại sao không có nhiễm sắc thể YY?
Ai học sinh vật cũng biết NST giới tính của nữ là XX, của nam là XY. Nhưng...


placeholder image

“Một kilogram” được định nghĩa lại bằng cách nào?
Nói đơn giản, hiện nay người ta xác định kilogram mới bằng những...


placeholder image

Các nốt sần trên lá sung là gì?
Các lá sung đôi khi xuất hiện những nốt sần hết sức kỳ lạ, trông...


Báo chí nói về STEMUP