Lợi ích khi dùng STEMUP


Học sinh được luyện kỹ năng STEM - yếu tố sống còn để cạnh tranh trong Kỷ nguyên 4.0; rèn kỹ năng sống nhờ kho bài tập trắc nghiệm video hấp dẫn do Bộ GD&ĐT và VTV sản xuất


Tăng kết nối cha mẹ - con cái. Bạn chỉ cần vài phút mỗi ngày để học cùng con, biết rõ con thích môn gì, yếu kỹ năng nào…


STEMUP không tạo thêm gánh nặng bài tập cho học sinh, giúp học sinh vui học thông qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm thú vị.


Học sinh sử dụng smartphone, máy tính, internet một cách hiệu quả, lành mạnh.

Người dùng nói về STEMUP

Cài đặt STEMUP

Để sử dụng được STEMUP, bạn cần cài đặt STEMUP Phụ huynh cho mình và STEMUP Học sinh cho con.

Báo chí nói về STEMUP