các tin khác

placeholder image

Hoa có thể tồn tại được bao lâu kể từ khi thu hoạch?
Dưới góc độ khoa học, hoa có thể tiếp tục sống lên tới vài tháng...


placeholder image

Vì sao hoa tre lại bị coi là hoa của nạn đói?
Bạn có rất ít cơ hội nhìn thấy tre ra hoa, kết quả, ít đến nỗi thậm...


placeholder image

Dùng STEMUP có lợi gì?
Bạn muốn tìm ra giải pháp hiệu quả nhưng lại tiết kiệm thời...


Báo chí nói về STEMUP