A- A+

Phải thật tinh mắt, bạn mới nhận ra đâu là chiếc tách sẽ đầy nước đầu tiên trong ảnh này .

(Thứ Năm, 21/05/2020)


Phải thật tinh mắt, bạn mới nhận ra đâu là chiếc tách sẽ đầy nước đầu tiên trong ảnh này.

10/11/2018

Đáp án: Không chiếc tách nào cả.

Nguồn, tác giả bài viết: Sưu tầm
Tags: ĐỐ VUI ĐỐ VUI HẠI NÃO HACK NÃOKHÔNG CHIẾC TÁCH NÀO ĐẦY NƯỚC ĐẦU TIÊN

tin liên quantin khác

Báo chí nói về STEMUP